Het koopcontract uitgelegd

Koopovereenkomst: Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten in het koopcontract?

Het begrip koopcontract uitgelegd

Het koopcontract, ook bekend als de koopakte, is een juridisch bindend document dat de voorwaarden van de (ver)koop van een woning vastlegt. Het koopcontract bevat informatie zoals de koopprijs, een omschrijving van de woning, de overdrachtsdatum, en eventuele ontbindende voorwaarden.


Het voorlopig koopcontract

Dit contract wordt 'voorlopig' genoemd omdat er vaak nog ontbindende voorwaarden in staan en je als koper nog drie dagen wettelijke bedenktermijn hebt. Binnen deze drie dagen kun je nog zonder gevolgen onder de koop uit. Na het verstrijken van de bedenktermijn kun je alleen nog onder bepaalde voorwaarden van de koop afzien.

Voordat je het koopcontract ondertekent, is het belangrijk dat je de inhoud grondig doorneemt en begrijpt. Vaak wordt het contract opgesteld door de makelaar van de verkoper, maar het is raadzaam om ook je eigen makelaar of financieel adviseur hierbij te betrekken. Zorg ervoor dat alle afspraken die mondeling zijn gemaakt, ook in het contract zijn opgenomen.


De drie dagen bedenktijd

Na het ondertekenen van het koopcontract heb je als koper een wettelijke bedenktijd van drie werkdagen. In deze periode kun je zonder opgave van redenen van de koop afzien. Deze regeling biedt je extra bescherming.


Ontbindende voorwaarden

De meest voorkomende ontbindende voorwaarden zijn het financieringsvoorbehoud en het voorbehoud van een bouwkundige keuring. Het financieringsvoorbehoud geeft je enkele weken de tijd om een hypotheek te regelen. Kun je geen hypotheek krijgen, dan kun je de koop nog kosteloos ontbinden. Bij het voorbehoud van bouwkundige keuring kun je de koop ontbinden als er onverwachte, kostbare gebreken aan de woning zijn.


Het ondertekenen van het koopcontract

Bij het ondertekenen van het koopcontract bevestigen zowel jij als de verkoper formeel jullie overeenstemming over de verkoopvoorwaarden. Dit gebeurt meestal bij de makelaar of soms bij de notaris. Het is een belangrijk moment waarbij de juridische basis van je woningaankoop wordt vastgelegd.

Juridische aspecten bij de aankoop van je woning

Waarborgsom en bankgarantie

Als je de koop wilt ontbinden zonder dat je je op een ontbindende voorwaarde kunt beroepen, ben je meestal een boete verschuldigd, vaak 10% van de koopsom. Dit is de waarborgsom. Niet iedereen heeft dit bedrag beschikbaar, daarom kun je gebruikmaken van een bankgarantie, waarbij een geldverstrekker garant staat voor dit bedrag.


Onderzoeksplicht: let op specifieke clausules

Als koper heb je een onderzoeksplicht. Let daarom goed op clausules in het koopcontract. Een ouderdomsclausule bij oudere woningen kan bijvoorbeeld aangeven dat bepaalde gebreken te verwachten zijn. Een niet-zelfbewoningsclausule houdt in dat de verkoper nooit in de woning heeft gewoond, wat betekent dat je als koper extra alert moet zijn op verborgen gebreken.


Lijst van zaken: afspraken over roerende zaken

Zorg dat afspraken over roerende zaken, zoals gordijnen of kasten, duidelijk in de lijst van zaken staan, die bij de koopakte wordt gevoegd. Zo voorkom je misverstanden over wat de verkoper achterlaat in de woning en wat dit betekent voor de koopprijs.


Overdrachtsdatum

Het moment waarop je de sleutels van je nieuwe woning krijgt, is de overdrachtsdatum. Deze staat vermeld in de koopovereenkomst. Kies een overdrachtsdatum die past bij jouw situatie en houd rekening met de geldigheidsduur van de hypotheekofferte om extra kosten te voorkomen.


Koopcontract zonder makelaar

Je kunt ook een koopcontract opstellen zonder tussenkomst van een makelaar. Hierbij is het raadzaam om juridisch advies in te winnen of de notaris je hierbij te laten helpen.


Reactie plaatsen