Woning kopen | Wat doet de notaris?
Koopcontract

Wat doet de notaris?

De notaris heeft een belangrijke rol in het juridische proces van de overdracht van eigendom van je koopwoning. 

Tijdens de overdracht van de woning zal de notaris onder andere het volgende doen:

  • Opstellen van de leveringsakte: De notaris stelt de officiële akte op waarmee de eigendom van de woning wordt overgedragen van de verkoper naar de koper. Deze akte wordt de leveringsakte of transportakte genoemd.
  • Controle van de eigendomstitel: De notaris controleert of de verkoper daadwerkelijk de rechtmatige eigenaar van de woning is en of er geen juridische belemmeringen zijn voor de verkoop.
  • Opvragen van hypotheekinformatie: Als er een hypotheek wordt afgesloten voor de aankoop, vraagt de notaris informatie op bij de geldverstrekker om de hypotheekakte op te stellen.
  • Berekening van verschuldigde belastingen en overdrachtskosten: De notaris berekent de belastingen en overdrachtskosten die bij de aankoop komen kijken en zorgt ervoor dat deze correct worden betaald.
  • Ondertekening van akten: De koper en verkoper komen samen bij de notaris om de leveringsakte en eventuele hypotheekakten te ondertekenen.
  • Registratie van akten: Na ondertekening registreert de notaris de akten bij het Kadaster en de Belastingdienst, wat de eigendomsoverdracht officieel maakt.
  • Afrekening: De notaris verrekent de betalingen tussen koper en verkoper, inclusief de aankoopprijs, eventuele hypotheeksommen en kosten.
  • Overdracht sleutels en eigendom: Nadat alle juridische en financiële zaken zijn afgehandeld, geeft de notaris de koper de sleutels van de woning en is de eigendomsoverdracht voltooid.

Kortom, de notaris zorgt voor de juridische en financiële aspecten van de aankoop, waardoor de transactie soepel en wettelijk correct verloopt. Wij adviseren om een notaris te kiezen die gespecialiseerd is in onroerend goed en bekend is met lokale regelgeving.


Lees hier alles over de rol van de notaris bij de aankoop van je woning.

Reactie plaatsen